Vi hjälper dig med...

Platsbesök, informationsinhämtning, identifiera behov och krav, planlösning, wayfinding, in & utvändig skyltning, ny eller begagnande inredning, idé collage, material & koncept, färgsättning, belysningsplan, fokusområden, enhetlig design, miljö, säkerhet, platsstudier, ritningar, upphandlingsunderlag, bygglovsansökan & genomförande, offertunderlag, utvärdering offerter, eventuella justeringar, installation & montering, uppföljning på byggarbetsplatsen, slutbesiktning, utvärdering av inredningsprocessen, eventuellt förändringsarbete, implementering, utbildning, revideringar…

... och lite till

Referenser


Vårt team:
Projektledare, produktionsledare, kreatörer,
formgivare, inredningsarkitekter,
arkitekter och montörer

Kontakta oss


  Christer Perneheim
  +46 72 22 319 40
  christer@a-z.nu

  Torbjörn ”TB” Levin
  +46 73 654 48 30
  tb@a-z.nu